Đa kinh: Liệu pháp vi chất dinh dưỡng

Một triệu chứng thiếu hụt có thể chỉ ra rằng không cung cấp đủ các chất quan trọng (vi chất dinh dưỡng). Chảy máu than phiền cho thấy sự thiếu hụt các chất dinh dưỡng quan trọng

  • Vitamin C

Một nhóm nguy cơ chỉ ra khả năng bệnh có thể liên quan đến nguy cơ thiếu hụt chất quan trọng. Sự chảy máu khiếu nại cho thấy sự thiếu hụt chất quan trọng đối với.

  • Bàn là