Đa kinh: Liệu pháp phẫu thuật

Đơn hàng đầu tiên

  • Abrasio - cạo các niêm mạc của tử cung để sau đó nó có thể được kiểm tra về mặt mô học.
  • Phẫu thuật cắt bỏ u xơ (khối u lành tính) hoặc polyp (sự chảy ra niêm mạc của nội mạc tử cung).
  • Gói Vàng phương pháp net (cắt bỏ nội mạc tử cung) - loại bỏ nhẹ nhàng và ít biến chứng nội mạc tử cung để điều trị (các) máu kinh quá nhiều bằng kế hoạch hóa gia đình hoàn thành.
  • Cắt bỏ tử cung - loại bỏ tử cung khi có các bệnh ác tính như ung thư biểu mô cổ tử cung (ung thư cổ tử cung) hoặc một ung thư biểu mô nội mạc tử cung (ung thư biểu mô nội mạc tử cung).