Bệnh da nhẹ đa hình thái: Điều trị bằng thuốc

Mục tiêu trị liệu

Giảm các triệu chứng

Khuyến nghị trị liệu

  • Beta-carotene
  • Nicotinamide và axit folic
  • Thuốc corticosteroid; azathioprin trong những trường hợp cực kỳ cá nhân.
  • Thuốc kháng histamine có thể làm giảm ngứa
  • Xem thêm trong phần “Hơn nữa điều trị".

Tất cả các tác nhân đều có điểm chung là hiệu quả tương đối hạn chế.

Trong các nghiên cứu thực nghiệm, hiệu quả đã được chứng minh đối với chiết xuất E. coli.

Bổ sung (bổ sung chế độ ăn uống; các chất quan trọng)

Thực phẩm chức năng thích hợp phải chứa các chất quan trọng sau:

Lưu ý: Các chất quan trọng được liệt kê không thay thế cho thuốc điều trị. Thực phẩm bổ sung dự định bổ sung tướng quân chế độ ăn uống trong hoàn cảnh sống cụ thể.