Bệnh da nhẹ đa hình thái: Kiểm tra và chẩn đoán

Bệnh da liễu ánh sáng đa hình thái thường được chẩn đoán dựa trên các triệu chứng và tiền sử bệnh. Hiếm khi, kiểm tra mô học (mô mịn) của một sinh thiết (mẫu mô) phải được thực hiện.