Chèo thuyền đứng với Theraband

"Sự bơi thuyền đứng lên ”Đứng với đầu gối hơi cong, rộng bằng hông. Sửa chữa một trị liệu xung quanh tay nắm cửa sổ. Kéo cả hai đầu về phía sau ở độ cao ngang vai như thể bạn sự bơi thuyền.

Phần trên cơ thể của bạn sẽ chủ động thẳng lên bằng cách nâng xương ức và kéo vai về phía sau / xuống dưới. Thực hiện hai hiệp, mỗi hiệp 15 lần lặp lại. Tiếp tục bài tập tiếp theo