Liệu pháp siêu âm

Siêu âm trị liệu là một trong những thủ thuật vật lý trị liệu. Nó là một liệu pháp cơ học bởi vì sóng siêu âm bao gồm các sóng âm thanh (sự lan truyền theo phương dọc, giống như sóng của các dao động áp suất nhỏ nhất của một môi trường như không khí hoặc chất lỏng) với tần số cao. Hơn nữa, liệu pháp siêu âm có thể được sử dụng như nhiệt trị liệu do tác dụng sinh nhiệt của nó. Ngoài ra, … Tìm hiểu thêm