Sốt ban đỏ (Scarlatina): Bệnh sử

Tiền sử bệnh (tiền sử bệnh tật) đại diện cho một thành phần quan trọng trong chẩn đoán bệnh scarlatina (đỏ sốt).

Lịch sử gia đình

  • Tình trạng sức khỏe hiện tại của người thân bạn như thế nào?

Tiền sử xã hội

Current tiền sử bệnh/ lịch sử hệ thống (than phiền soma và tâm lý).

  • Bạn đã từng tiếp xúc với bất kỳ ai bị ban đỏ hoặc bất kỳ ai bị viêm họng (nhiễm trùng cổ họng) chưa?
  • Bạn có nhận thấy các triệu chứng như sốt hoặc suy nhược chung không?
  • Bạn có nhận thấy những thay đổi về da như phát ban hoặc thay đổi ở lưỡi không?
  • Bạn bị đau họng?
  • Bạn có phàn nàn hoặc bệnh nào khác không (ví dụ như viêm tai giữa, viêm xoang)?

Quá trình sinh dưỡng incl. tiền sử dinh dưỡng.

Anamnesis riêng incl. tiền sử thuốc

  • Các tình trạng sẵn có (nhiễm trùng)
  • Hoạt động
  • Dị ứng
  • Lịch sử dùng thuốc