Bệnh zona (Herpes Zoster): Phòng ngừa

Kể từ tháng 2018 năm XNUMX, vắc xin tổng số tiểu đơn vị bổ trợ (chứa glycoprotein E của mầm bệnh) đã được phê duyệt để phòng chống herpes zoster (HZ) và postherpetic đau thần kinh (PHN) ở những người từ 50 tuổi trở lên. Điều này có hiệu quả bảo vệ cao ngay cả ở các nhóm tuổi lớn hơn và ngoài tính an toàn tốt, thời gian bảo vệ dài hơn (ít nhất 10 năm).

Việc chủng ngừa là một tiêu chuẩn và được chỉ định chủng ngừa ở Đức.

Để ngăn ngừa herpes zoster, cũng phải chú ý đến việc giảm Các yếu tố rủi ro.

Hành vi Các yếu tố rủi ro (= tăng nguy cơ zoster).

  • Tiêu thụ chất kích thích
    • CÓ CỒN
    • Thuốc lá (hút thuốc lá, hút thuốc lá thụ động)
  • Thừa cân (BMI ≥ 25; béo phì).