Loạn nhịp xoang: Hay điều gì khác? Chẩn đoán phân biệt

Hệ tim mạch (I00-I99).

  • Blốc nhĩ thất
  • Ngoại cực
  • Khối nội thất
  • Hội chứng nút xoang
  • Nhịp tim chậm xoang
  • Khối sinuatrial