Hẹp ống sống - Bài tập 4

Khoanh vai của bạn theo các hướng ngược nhau hoặc song song với hai cánh tay dang rộng từ “lên trước” đến “từ sau xuống”. Làm điều này tối đa 20 lần với 3 lần. Quay lại bài viết: Ống tủy sống các bài tập hẹp.