Tóm tắt | Bài tập chữa thoát vị bẹn

Tổng kết

An thoát vị bẹn là sự phình ra của phúc mạc qua một túi thoát vị ở vùng bẹn. Đàn ông thường xuyên bị bệnh này hơn phụ nữ. Vì các phần của ruột có thể nhô vào túi thoát vị, đây là một biến chứng đe dọa tính mạng, nên phẫu thuật hầu như luôn được khuyến khích.

Trong trường hợp này, túi sọ được di chuyển trở lại và vị trí thoát được đóng lại bằng lưới nhựa hoặc chỉ khâu. Sau khi mổ khoảng 6 tuần có thể sinh hoạt thể dục thể thao như bình thường. Tuy nhiên, không nên nâng vật nặng từ 3-6 tháng sau khi vận hành.