Tóm tắt | Vật lý trị liệu cho bệnh thoái hóa khớp vai (omarthrosis)

Tổng kết

Vai viêm khớp (omarthrosis), một bệnh tiến triển của vai, không thể chữa khỏi. Các biện pháp bảo tồn như vật lý trị liệu và vật lý trị liệu có thể đạt được kết quả tốt, đặc biệt trong trường hợp hao mòn sơ bộ kèm theo hạn chế cử động, mất sức và đau. Nếu các biện pháp này hết tác dụng hoặc không có tác dụng tích cực thì có thể phẫu thuật.

Ví dụ, một thủ tục nhỏ ở dạng vai soi khớp có thể được thực hiện. Lựa chọn phẫu thuật cuối cùng là nội soi vai, trong đó khớp vai được thay thế một phần hoặc toàn bộ.