Tóm tắt | Vật lý trị liệu cho chứng co cứng

Tổng kết

Nhìn chung, vật lý trị liệu đóng một vai trò quan trọng trong điều trị co cứng. Kể từ khi các vấn đề trên co cứng dựa trên thường là cơ bắp trong tự nhiên, rèn luyện thể chất có mục tiêu và thư giãn các bài tập có thể đạt được kết quả tốt trong điều trị vật lý trị liệu. A kế hoạch đào tạo được điều chỉnh riêng theo nhu cầu của từng bệnh nhân giúp đạt được các mục tiêu đã đặt ra và mang lại cho bệnh nhân cơ hội tiếp tục áp dụng các bài tập đã học ngoài liệu pháp và do đó tích cực làm điều gì đó về co cứng. Tùy từng trường hợp cụ thể, bác sĩ sẽ quyết định phương pháp điều trị nào là phù hợp nhất với sự tư vấn của bác sĩ và bệnh nhân.