Tóm tắt | Vật lý trị liệu cho chứng đau giao cảm khi mang thai

Tổng kết

Trong khi mang thai, sinh vật nữ sản xuất kích thích tố điều đó nới lỏng mô liên kết của phụ nữ mang thai và đảm bảo điều kiện sinh đẻ tối ưu. Tuy nhiên, nó cũng có thể dẫn đến sự bất ổn nhẹ của vòng chậu và chứng rối loạn giao cảm đau. Ngoài liệu pháp tập thể dục tích cực ổn định, đai xương chậu hoặc vi lượng đồng căn cũng có thể được sử dụng trong liệu pháp điều trị giao cảm đau.