Tóm tắt | Vật lý trị liệu cho kích ứng dây chằng chèn (bệnh lý gân chèn)

Tổng kết

Nhìn chung, liệu pháp điều trị viêm chèn ép gân ban đầu bao gồm cố định khớp bị ảnh hưởng. Sau khi tình trạng viêm cấp tính đã thuyên giảm, mục đích là làm dịu gân bằng các bài tập có mục tiêu, đồng thời củng cố và vận động các cấu trúc xung quanh để bạn có thể hỗ trợ cho khớp ổn định hơn. Nếu nguyên nhân gây ra viêm phần bám của gân là do vận động quá tải hoặc tư thế không tốt, trong tương lai cần cố gắng điều chỉnh tư thế sai và ấm lên và căng đủ trước khi hoạt động thể thao.