Tóm tắt | Các triệu chứng của bệnh đa xơ cứng

Tổng kết

Vẫn là đa xơ cứng phải được điều tra nguyên nhân và cơ hội chữa lành của nó. Mặc dù bệnh tật có thể nguy hiểm, nhưng một cuộc sống độc lập là có thể. Điều này đi từ tuổi thọ bình thường lên đến mong muốn có con. Hiệu quả điều trị là quan trọng để giúp bệnh nhân có được cuộc sống chất lượng tốt và có thể giúp đỡ ngay cả những trường hợp nặng.