Cột sống được hỗ trợ

“BWS - cột sống được hỗ trợ” Nằm ngửa trên một chiếc khăn đã cuộn từ lâu ở tư thế nằm ngửa. Bàn chân có thể được dựng lên hoặc có thể duỗi thẳng chân trên sàn. Giữ cánh tay của bạn trong tư thế “U-hold” trên sàn.

Cột sống ngực được kéo dài qua khăn và ngực bị nhấc lên. Bả vai ép chủ động xuống sàn. Giữ tư thế này trong 10 giây và lặp lại 2 lần sau khi nghỉ ngắn. Tiếp tục các bài tập tiếp theo cho cột sống thắt lưng