Huyết tương tế bào trong cơ thể người

Định nghĩa Huyết tương tế bào hay tế bào chất là thành phần hoàn chỉnh của tế bào, ngoại trừ các bào quan của tế bào. Tế bào chất là chất lỏng hữu cơ tạo nên chất cơ bản của mọi tế bào. Bên cạnh nước, tế bào chất chủ yếu bao gồm protein, chất dinh dưỡng và enzym cần thiết cho chức năng của tế bào. Chức năng của huyết tương tế bào Tế bào chất… Huyết tương tế bào trong cơ thể người

Màng tế bào là gì? | Huyết tương tế bào trong cơ thể người

Màng tế bào là gì? Trong tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực, màng tế bào mô tả lớp vỏ của huyết tương tế bào. Nhờ đó, màng tế bào bảo vệ tế bào khỏi các tác động bên ngoài. Cấu trúc cơ bản của màng tế bào là giống nhau đối với tất cả các tế bào. Cấu trúc cơ bản là một lớp mỡ kép (lipid kép). Điều này bao gồm… Màng tế bào là gì? | Huyết tương tế bào trong cơ thể người

Chất nhiễm sắc

Định nghĩa Chất nhiễm sắc là cấu trúc trong đó DNA, tức là thông tin di truyền, được đóng gói. Chất nhiễm sắc bao gồm một mặt là DNA và mặt khác là các protein khác nhau. Chức năng của chất nhiễm sắc là đóng gói chặt chẽ DNA. Việc đóng gói này là cần thiết vì DNA như vậy sẽ quá nhiều… Chất nhiễm sắc

Các sợi nhiễm sắc là gì? | Chất nhiễm sắc

Các sợi nhiễm sắc là gì? Sợi nhiễm sắc là cấu trúc bao gồm DNA và các protein của chất nhiễm sắc. DNA như vậy là một cấu trúc rất dài. DNA bao gồm các khối xây dựng được sắp xếp theo một trật tự nhất định và do đó lưu trữ thông tin di truyền. Khi DNA được bao bọc xung quanh các histones, một… Các sợi nhiễm sắc là gì? | Chất nhiễm sắc

Nhiễm sắc thể

Định nghĩa - Nhiễm sắc thể là gì? Vật chất di truyền của tế bào được lưu trữ dưới dạng DNA (axit deoxyribonucleic) và các bazơ của nó (adenine, thymine, guanine và cytosine). Trong tất cả các tế bào nhân thực (động vật, thực vật, nấm), chất này có trong nhân tế bào dưới dạng nhiễm sắc thể. Nhiễm sắc thể bao gồm một DNA mạch lạc, đơn lẻ… Nhiễm sắc thể

Nhiễm sắc thể có những chức năng gì? | Nhiễm sắc thể

Nhiễm sắc thể có những chức năng gì? Nhiễm sắc thể, với tư cách là đơn vị tổ chức vật liệu di truyền của chúng ta, phục vụ chủ yếu để đảm bảo sự phân bố đồng đều của vật liệu di truyền đã nhân bản cho các tế bào con trong quá trình phân chia tế bào. Vì mục đích này, cần phải xem xét kỹ hơn các cơ chế phân chia tế bào hoặc tế bào… Nhiễm sắc thể có những chức năng gì? | Nhiễm sắc thể

Bộ nhiễm sắc thể bình thường ở người là gì? | Nhiễm sắc thể

Bộ nhiễm sắc thể bình thường ở người là gì? Tế bào người có 22 cặp nhiễm sắc thể không phân biệt giới tính (NST) và hai nhiễm sắc thể giới tính (gonosomes), do đó tổng số 46 nhiễm sắc thể tạo nên một bộ nhiễm sắc thể. Các NST thường hiện diện thành từng cặp. Các nhiễm sắc thể của một cặp giống nhau về hình dạng và trình tự của các gen và… Bộ nhiễm sắc thể bình thường ở người là gì? | Nhiễm sắc thể

Sự sai lệch nhiễm sắc thể là gì? | Nhiễm sắc thể

Sự sai lệch nhiễm sắc thể là gì? Sự sai lệch cấu trúc nhiễm sắc thể về cơ bản tương ứng với định nghĩa về đột biến nhiễm sắc thể (xem ở trên). Nếu số lượng vật chất di truyền không đổi và chỉ được phân bố khác nhau, đây được gọi là quang sai cân bằng. Điều này thường được thực hiện bằng cách chuyển vị, tức là chuyển một đoạn nhiễm sắc thể sang một nhiễm sắc thể khác. … Sự sai lệch nhiễm sắc thể là gì? | Nhiễm sắc thể

Phân tích nhiễm sắc thể là gì? | Nhiễm sắc thể

Phân tích nhiễm sắc thể là gì? Phân tích nhiễm sắc thể là một phương pháp di truyền tế bào được sử dụng để phát hiện các sai lệch về số lượng hoặc cấu trúc nhiễm sắc thể. Một phân tích như vậy sẽ được sử dụng, ví dụ, trong các trường hợp nghi ngờ ngay lập tức về hội chứng nhiễm sắc thể, tức là dị tật (rối loạn chuyển hóa) hoặc chậm phát triển trí tuệ (chậm phát triển), nhưng cũng trong trường hợp vô sinh, sẩy thai thường xuyên (phá thai) và một số loại… Phân tích nhiễm sắc thể là gì? | Nhiễm sắc thể

Chức năng của nhân tế bào

Giới thiệu chung Nhân tế bào là bào quan lớn nhất của tế bào nhân thực và nằm trong tế bào chất, ngăn cách nhau bằng màng kép (bao nhân). Là vật mang thông tin di truyền, nhân tế bào chứa thông tin di truyền dưới dạng nhiễm sắc thể (sợi DNA) và do đó đóng một vai trò thiết yếu trong di truyền. Hầu hết các tế bào động vật có vú… Chức năng của nhân tế bào

Tính năng đặc biệt của sự di truyền ti thể là gì? | Ti thể

Tính năng đặc biệt của sự di truyền ti thể là gì? Ti thể là một ngăn tế bào được di truyền từ mẹ. Do đó, tất cả các con của một người mẹ đều có cùng một DNA ty thể (viết tắt là mtDNA). Thực tế này có thể được sử dụng trong nghiên cứu phả hệ bằng cách sử dụng DNA ti thể để xác định, ví dụ, thành viên của một gia đình đối với một dân tộc. … Tính năng đặc biệt của sự di truyền ti thể là gì? | Ti thể

Ti thể có thể nhân lên không? | Ti thể

Ti thể có thể nhân lên không? Về nguyên tắc, sinh vật có thể điều chỉnh quá trình sản xuất ti thể lên hoặc xuống. Yếu tố quyết định cho điều này là nguồn cung cấp năng lượng hiện tại của cơ quan mà trong đó các ty thể được nhân lên. Sự thiếu hụt năng lượng trong các hệ thống cơ quan này cuối cùng dẫn đến sự phát triển của cái gọi là các yếu tố tăng trưởng thông qua… Ti thể có thể nhân lên không? | Ti thể