Collinsonia canadensis

Thuật ngữ khác Rễ cây bìm bịp Ứng dụng của Collinsonia canadensis cho các bệnh sau đây trong vi lượng đồng căn Táo bón mãn tính với bệnh trĩ Thường xen kẽ với chuột rút và tiêu chảy Ứng dụng Collinsonia canadensis có thể được sử dụng cho các trường hợp sau: đi ngoài, phân dạng củ ấu Các cơ quan Hoạt động Đường tiêu hóa (đặc biệt là… Collinsonia canadensis