Nhiệm vụ của dạ dày

Giới thiệu Dạ dày (tâm thất, dạ dày) là một cơ quan rỗng hình ống, cơ bắp, có nhiệm vụ lưu trữ, nghiền nát và đồng nhất thức ăn ăn vào. Dung tích của dạ dày ở người lớn thường từ 1200 đến 1600 ml, mặc dù hình dạng bên ngoài của dạ dày có thể khác nhau rất nhiều. Qua thực quản, thức ăn trộn với nước bọt sẽ đi từ… Nhiệm vụ của dạ dày

Nhiệm vụ của axit dịch vị | Nhiệm vụ của dạ dày

Nhiệm vụ của axit dịch vị Tại vùng nền và tiểu thể của dạ dày, các tế bào niêm mạc dạ dày tiết ra axit clohydric (HCl), là thành phần chính của dịch vị. Tại đây, axit clohydric đạt đến nồng độ lên đến 150 mM, cho phép giá trị pH giảm cục bộ xuống các giá trị dưới… Nhiệm vụ của axit dịch vị | Nhiệm vụ của dạ dày

Nhiệm vụ của niêm mạc dạ dày | Nhiệm vụ của dạ dày

Nhiệm vụ của niêm mạc dạ dày Bề mặt của niêm mạc dạ dày được mở rộng rất nhiều bởi rất nhiều các lỗ (tuyến dạ dày). Trong các tuyến này có các loại tế bào khác nhau cùng sản xuất dịch vị. Các tế bào được gọi là chính nằm ở đáy của các tuyến. Đây là những tế bào ưa bazơ với các hạt tiết ở đỉnh chứa… Nhiệm vụ của niêm mạc dạ dày | Nhiệm vụ của dạ dày