Chuỗi hô hấp là gì?

Định nghĩa Chuỗi hô hấp là một quá trình sản xuất năng lượng trong các tế bào của cơ thể chúng ta. Nó được kết nối với chu trình citrate và là bước cuối cùng trong quá trình phân hủy đường, chất béo và protein. Chuỗi hô hấp nằm ở màng trong của ti thể. Trong chuỗi hô hấp, tương đương khử (NADH + H + và FADH2)… Chuỗi hô hấp là gì?

Cân bằng của chuỗi hô hấp | Chuỗi hô hấp là gì?

Cân bằng của chuỗi hô hấp Sản phẩm cuối cùng quyết định của chuỗi hô hấp là ATP (adenin triphosphat), là nguồn năng lượng phổ quát của cơ thể. ATP được tổng hợp với sự trợ giúp của một gradient proton được hình thành trong chuỗi hô hấp. NADH + H + và FADH2 có hiệu suất khác nhau. NADH + H + bị oxy hóa trở lại… Cân bằng của chuỗi hô hấp | Chuỗi hô hấp là gì?