Conium maculatum

Thuật ngữ khácf Bệnh đốm lốm đốm Ứng dụng của Conium maculatum cho các bệnh sau đây trong điều trị vi lượng đồng căn Conium cũng có thể được sử dụng như một phương pháp điều trị vi lượng đồng căn cho bong thủy tinh thể. Tuy nhiên, điều này nên được làm rõ với bác sĩ nhãn khoa trước. - Chóng mặt bắt đầu từ đầu do ngồi dậy hoặc trở mình trên giường Ho khan, co thắt, tiết nhớt… Conium maculatum