Bài kiểm tra Coombs

Thử nghiệm Coombs là gì? Xét nghiệm Coombs được sử dụng để phát hiện các kháng thể chống lại các tế bào hồng cầu (hồng cầu). Một cái gọi là huyết thanh Coombs được sử dụng để xác định các kháng thể. Nó được lấy từ huyết thanh của thỏ và nhạy cảm với các kháng thể của người. Xét nghiệm được sử dụng trong các trường hợp nghi ngờ thiếu máu tan máu, Rhesus… Bài kiểm tra Coombs

Thủ tục | Kiểm tra Coombs

Quy trình Nếu xét nghiệm Coombs trực tiếp được thực hiện, các tế bào hồng cầu sẽ được lọc ra khỏi máu của bệnh nhân. Nó phải được kiểm tra xem có kháng thể loại IgG trên chúng, gây thiếu máu tan máu hoặc không tương thích nhóm máu trong cơ thể. Huyết thanh Coombs chứa các kháng thể chống lại các kháng thể IgG của người. … Thủ tục | Kiểm tra Coombs