san hô rubrum

Thuật ngữ khác San hô quý Ứng dụng của Corallium rubrum cho các bệnh sau trong vi lượng đồng căn Ho gà với sặc và da hơi xanh. Bệnh cảm cúm Sử dụng Corallium rubrum cho các triệu chứng / phàn nàn sau Ho sủa và liên tiếp nhanh Các cơ quan hoạt động Bronchia Liều lượng thông thường Thường dùng: Viên nén Corallium rubrum D3, D4, D6 Ampoules Corallium rubrum… san hô rubrum