Phân tích nước tiểu: khi nào cần thiết?

Xét nghiệm nước tiểu là gì? Xét nghiệm nước tiểu - còn được gọi là xét nghiệm nước tiểu hoặc phân tích nước tiểu - phân tích số lượng, màu sắc, mùi, thành phần vi mô và thành phần hóa học của mẫu nước tiểu. Kết quả cho phép rút ra kết luận về sức khỏe của bệnh nhân. Cơ thể bài tiết nhiều chất và độc tố qua nước tiểu. Nó có thể … Phân tích nước tiểu: khi nào cần thiết?