Hiến trứng: Cách thức hoạt động

Hiến trứng là gì? Khi hiến trứng, tế bào trứng trưởng thành sẽ được lấy ra khỏi người hiến tặng. Sau đó, chúng được sử dụng để thụ tinh nhân tạo: trứng được thụ tinh nhân tạo với tinh trùng của người cha dự định và sau đó được cấy vào người nhận, người sẽ mang đứa trẻ đến đủ tháng và mong muốn nuôi dạy nó. Thủ tục liên quan… Hiến trứng: Cách thức hoạt động