Hô hấp tế bào ở người

Định nghĩa Hô hấp tế bào, còn được gọi là hô hấp tế bào hiếu khí (từ tiếng Hy Lạp cổ đại “aer” - không khí), mô tả ở người sự phân hủy các chất dinh dưỡng như glucose hoặc axit béo với việc tiêu thụ oxy (O2) để sản xuất năng lượng, cần thiết cho sự tồn tại của các tế bào. Trong quá trình này, các chất dinh dưỡng bị oxy hóa, tức là chúng… Hô hấp tế bào ở người

ATP | Hô hấp tế bào ở người

ATP Adenosine Triphosphate (ATP) là chất mang năng lượng của cơ thể con người. Tất cả năng lượng phát sinh từ quá trình hô hấp tế bào ban đầu được lưu trữ tạm thời dưới dạng ATP. Cơ thể chỉ có thể sử dụng năng lượng này nếu nó có sẵn dưới dạng phân tử ATP. Khi năng lượng của phân tử ATP bị tiêu hao,… ATP | Hô hấp tế bào ở người

Chuỗi hô hấp là gì? | Hô hấp tế bào ở người

Chuỗi hô hấp là gì? Chuỗi hô hấp là phần cuối cùng của con đường phân hủy glucose. Sau khi đường được chuyển hóa trong quá trình đường phân và trong chu trình citrat, chuỗi hô hấp có chức năng tái tạo các chất khử tương đương (NADH + H + và FADH2) được tạo ra trong quá trình này, tạo ra nguồn năng lượng chung ATP… Chuỗi hô hấp là gì? | Hô hấp tế bào ở người

Cân bằng năng lượng | Hô hấp tế bào ở người

Cân bằng năng lượng Sự cân bằng năng lượng của quá trình hô hấp tế bào trong trường hợp có glucoza có thể được tóm tắt bằng sự hình thành 32 phân tử ATP trên mỗi glucoza: C6H12O6 + 6 O2 trở thành 6 CO2 + 6 H2O + 32 ATP (vì lợi ích của ADP và photphat dư lượng Pi đã được bỏ qua trong các dòng chảy). … Cân bằng năng lượng | Hô hấp tế bào ở người

Chuỗi hô hấp là gì?

Định nghĩa Chuỗi hô hấp là một quá trình sản xuất năng lượng trong các tế bào của cơ thể chúng ta. Nó được kết nối với chu trình citrate và là bước cuối cùng trong quá trình phân hủy đường, chất béo và protein. Chuỗi hô hấp nằm ở màng trong của ti thể. Trong chuỗi hô hấp, tương đương khử (NADH + H + và FADH2)… Chuỗi hô hấp là gì?

Cân bằng của chuỗi hô hấp | Chuỗi hô hấp là gì?

Cân bằng của chuỗi hô hấp Sản phẩm cuối cùng quyết định của chuỗi hô hấp là ATP (adenin triphosphat), là nguồn năng lượng phổ quát của cơ thể. ATP được tổng hợp với sự trợ giúp của một gradient proton được hình thành trong chuỗi hô hấp. NADH + H + và FADH2 có hiệu suất khác nhau. NADH + H + bị oxy hóa trở lại… Cân bằng của chuỗi hô hấp | Chuỗi hô hấp là gì?