Sinh thiết: Làm thế nào để lấy mô và tại sao

Sinh thiết là gì? Sinh thiết là việc loại bỏ một mẫu mô. Mục đích là để khám phá và chẩn đoán những thay đổi bệnh lý trong tế bào thông qua việc kiểm tra chính xác mẫu thu được bằng kính hiển vi. Một mảnh khăn giấy nhỏ (dưới XNUMX cm) là đủ cho việc này. Mảnh mô được lấy ra được gọi là sinh thiết… Sinh thiết: Làm thế nào để lấy mô và tại sao