Nhà Đa Thế Hệ – The Grand Family Project

Hầu như không còn gia đình mở rộng nào nữa và khi có thì ông bà, chú bác thường sống rải rác khắp nơi trên đất nước - nếu họ có tồn tại. Người đi làm phải linh hoạt, cơ động nhưng muốn con cái được chăm sóc chu đáo. Mặt khác, những người lớn tuổi… Nhà Đa Thế Hệ – The Grand Family Project