Chức năng của nhân tế bào

Giới thiệu chung Nhân tế bào là bào quan lớn nhất của tế bào nhân thực và nằm trong tế bào chất, ngăn cách nhau bằng màng kép (bao nhân). Là vật mang thông tin di truyền, nhân tế bào chứa thông tin di truyền dưới dạng nhiễm sắc thể (sợi DNA) và do đó đóng một vai trò thiết yếu trong di truyền. Hầu hết các tế bào động vật có vú… Chức năng của nhân tế bào