Xét nghiệm PCR: An toàn, Quy trình, Ý nghĩa

Xét nghiệm PCR là gì? Xét nghiệm PCR là một phương pháp trong phòng thí nghiệm được sử dụng trong sinh học phân tử và y học. Thử nghiệm này được sử dụng để phát hiện trực tiếp - và mô tả đặc tính - của vật liệu di truyền. Phương pháp PCR được các chuyên gia đánh giá là dễ thực hiện, có thể áp dụng phổ biến và hiệu quả. Trong phòng thí nghiệm, xét nghiệm PCR… Xét nghiệm PCR: An toàn, Quy trình, Ý nghĩa