Bệnh đa hồng cầu: Quá nhiều tế bào hồng cầu

Bệnh đa hồng cầu là gì? Nếu số lượng tế bào hồng cầu (hồng cầu) tăng lên được tìm thấy trong mẫu máu, điều này được gọi là đa hồng cầu. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là do thiếu oxy. Nguyên nhân có thể là do bên ngoài (ví dụ, ở lâu trong không khí “mỏng” ở độ cao lớn). Tuy nhiên, thường thì đó là… Bệnh đa hồng cầu: Quá nhiều tế bào hồng cầu