Enzyme: Những người trợ giúp nhỏ nhưng có tác dụng lớn

Hệ tiêu hóa của con người là một điều kỳ diệu. Được thể hiện trong các số liệu, nó sử dụng toàn bộ 30 tấn thức ăn rắn và 50,000 lít chất lỏng trong suốt cuộc đời. Và ngoài việc nhai, các quá trình chạy hoàn toàn độc lập mà con người không cần phải xử lý chúng. Tất nhiên, miễn là không có khiếu nại nào phát sinh. … Enzyme: Những người trợ giúp nhỏ nhưng có tác dụng lớn

Nhiệm vụ của tuyến tụy

Giới thiệu Tuyến tụy nằm sau phúc mạc (sau phúc mạc) ở vùng bụng trên. Tuyến tụy có hai phần, một phần được gọi là ngoại tiết (= hướng ra ngoài) và một nội tiết (= hướng vào trong). Bộ phận ngoại tiết là tuyến tụy, tức là dịch tiêu hóa được thải vào tá tràng. Phần nội tiết sản xuất các hormone insulin và glucagon và giải phóng chúng… Nhiệm vụ của tuyến tụy

Nội tiết tố của thành phần ngoại tiết | Nhiệm vụ của tuyến tụy

Các hormone của thành phần ngoại tiết Các enzym tiêu hóa chính được tìm thấy trong tuyến tụy có thể được chia thành ba nhóm chính. Các enzym phân giải protein (enzym phân tách protein), một số được tiết ra dưới dạng hợp tử, enzym phân tách carbohydrate và enzym phân giải mỡ (enzym phân tách chất béo). Các đại diện quan trọng nhất của protease bao gồm trypsin (ogen), chymotrypsin, (pro) elastases và carboxypeptidases. Các enzym này phân cắt protein ở các… Nội tiết tố của thành phần ngoại tiết | Nhiệm vụ của tuyến tụy