Phơi nhiễm bức xạ của chụp cắt lớp vi tính

Trong quá trình chụp cắt lớp vi tính, bức xạ gây ra phơi nhiễm bức xạ cao. So với tia X, mức độ phơi nhiễm bức xạ này đặc biệt cao và do đó nguy hiểm hơn so với việc kiểm tra bằng tia X. Tuy nhiên, chụp cắt lớp vi tính (viết tắt là CT) mang lại nhiều ưu điểm hơn so với chụp X-quang. Một mặt, có thể chụp ảnh mặt cắt ngang của cơ thể, mặt khác,… Phơi nhiễm bức xạ của chụp cắt lớp vi tính

Mong muốn có con | Phơi nhiễm bức xạ của chụp cắt lớp vi tính

Mong muốn có con Hình ảnh được chụp bằng phương pháp chụp cắt lớp vi tính luôn dẫn đến tình trạng phơi nhiễm bức xạ cao. Vì lý do này, chụp cắt lớp vi tính chỉ nên được thực hiện trong trường hợp khẩn cấp tuyệt đối của thai kỳ, vì ngày nay người ta vẫn chưa biết những ảnh hưởng đến thai nhi sẽ như thế nào. Một ngoại lệ được tính toán… Mong muốn có con | Phơi nhiễm bức xạ của chụp cắt lớp vi tính