Bài tập điều trị chứng vẹo cột sống: Điều trị không phẫu thuật

Những bài tập nào có thể giúp chữa chứng vẹo cột sống? Trong số các bài tập điều trị chứng vẹo cột sống, một mặt có những ứng dụng vật lý trị liệu mà bệnh nhân chỉ phải vận động một chút. Mặt khác, bệnh nhân học các bài tập vật lý trị liệu có thể tích cực lặp lại tại nhà. Những bài tập này chủ yếu giúp ngăn chặn sự tiến triển của bệnh… Bài tập điều trị chứng vẹo cột sống: Điều trị không phẫu thuật