Nút nhĩ thất

Nút nhĩ thất, nút tâm nhĩ thất, nút Aschoff-Tawara Nút nhĩ thất là một phần của hệ thống dẫn truyền kích thích của tim. Nó cũng bao gồm nút xoang, bó His và chân tawara. Sau nút xoang, nút AV tạo thành trung tâm điều hòa nhịp tim thứ cấp trong hệ thống này và truyền kích thích đến… Nút nhĩ thất