Rách dây chằng đầu gối - Bài tập 2

Vận động trong chuỗi mở: Ngồi trên ghế và đặt người bị ảnh hưởng Chân trên một vật lăn (bóng Pezzi, chai, xô). Kéo gót chân của bạn về phía mông và sau đó kéo căng đầu gối hoàn toàn một lần nữa. Lặp lại động tác này 20 lần với 3 lượt đi. Tiếp tục với bài tập tiếp theo.