Trichomonads: Điều trị bằng thuốc

Mục tiêu trị liệu

  • Cải thiện các triệu chứng
  • Loại bỏ mầm bệnh
  • Quản lý đối tác, tức là đối tác bị nhiễm, nếu có, phải được xác định vị trí và điều trị (các liên hệ phải được truy tìm trong 2 tháng).

Khuyến nghị trị liệu