Vitamin C: Tương tác

Tương tác của vitamin C với các vi chất dinh dưỡng khác (các chất quan trọng):

Bàn là

Để ủng hộ hấp thụ of ủi bằng cách giảm xuống Fe2 +, 25 đến 75 mg vitamin C trở lên phải có mặt trong bữa ăn. Có khả năng, vitamin C hơn nữa làm tăng sự ổn định của nội bào ferritin. Kết quả là, sự thực bào của ferritin thành lysosome, và do đó, sự chuyển đổi thành hemosiderin kém sẵn có bị ngăn chặn.

Histamine

Cao histamine các cấp độ được phát triển dưới căng thẳng đã được quan sát để giảm bởi quản lý của axit ascorbic (vitamin C).

Vitamin E

Vitamin C có tác động gián tiếp đến các gốc liên kết màng, được trung hòa bởi tocopherol phân tử để tạo thành các gốc tocopherol. Axit L-ascorbic tái tạo gốc tocopherol. Sự tương tác hiệp đồng này bảo vệ tối ưu màng tế bào cũng như tế bào và nhân tế bào.