Vitamin K: Nhóm nguy cơ

Các nhóm nguy cơ thiếu hụt vitamin K bao gồm những người: