Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe quốc tế là gì?

Khi nào tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế được tuyên bố?

Theo WHO, điều kiện tiên quyết cho tình trạng khẩn cấp về sức khỏe quốc tế – Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) – là một “sự kiện bất thường”, trong đó

 • một căn bệnh có nguy cơ lây lan qua biên giới quốc gia và do đó trở thành nguy cơ sức khỏe cho các quốc gia khác
 • tình huống được phân loại là “nghiêm trọng, bất thường hoặc bất ngờ”
 • tình hình có thể yêu cầu hành động phối hợp quốc tế ngay lập tức

Ủy ban khẩn cấp của các chuyên gia

Để đưa ra quyết định, Tổng thư ký WHO triệu tập một ủy ban khẩn cấp gồm các chuyên gia quốc tế gọi là Ủy ban khẩn cấp IHR (Quy định y tế quốc tế). Ví dụ, điều này bao gồm các nhà virus học, chuyên gia kiểm soát dịch bệnh, nhà phát triển vắc xin hoặc nhà dịch tễ học chuyên ngành. Ít nhất một thành viên đến từ khu vực bị ảnh hưởng.

Khuyến nghị có thể có của WHO

 • Biện pháp cách ly
 • (chặt chẽ hơn) kiểm soát biên giới hoặc đóng cửa biên giới
 • Hạn chế đi lại
 • Thành lập các trung tâm điều trị chuyên khoa
 • Tiêm chủng của các chuyên gia y tế
 • Các biện pháp giáo dục người dân

Các khuyến nghị không chỉ liên quan đến các quốc gia và vùng lãnh thổ đã bị ảnh hưởng. Nếu các quốc gia khác có thể góp phần ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này thì hội đồng cũng khuyến khích họ làm như vậy.

Các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe quốc tế trong quá khứ

WHO đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe quốc tế khi đối mặt với các dịch bệnh sau đây, ví dụ:

 • 2009: Cúm lợn
 • 2014: Ebola
 • 2014: Bệnh bại liệt (cho đến ngày nay)
 • 2016: Vi rút zika
 • 2019: Ebola