Nghỉ ốm | Các triệu chứng và cơn đau của một vai bị đóng băng

Nghỉ bệnh

Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà bác sĩ quyết định có cần thiết phải nghỉ ốm do đông cứng vai hay không và bao lâu. Điều này phụ thuộc nhiều vào mức độ căng thẳng thể chất mà người đó thực sự phải tiếp xúc trong cuộc sống nghề nghiệp của họ. Bệnh nhân cũng phải được xóa ốm trong thời gian áp dụng biện pháp phục hồi chức năng nội trú dài hơn, vì các phòng khám phục hồi chức năng tương ứng thường cung cấp chương trình cả ngày bao gồm các biện pháp trị liệu khác nhau. Ngay cả sau khi thực hiện các biện pháp phục hồi chức năng, bệnh nhân có thể tiếp tục phải vật lý trị liệu trong vài tuần, ít nhất là trên cơ sở điều trị ngoại trú, và sẽ không thể làm việc toàn thời gian.