Block trong não thất: Biến chứng

Sau đây là những bệnh hoặc biến chứng chính có thể do block não thất gây ra:

Hệ tim mạch (I00-I99)

  • Đột tử do tim (PHT).
  • Chuyển sang một nhịp tim khác

Psyche - hệ thần kinh (F00-F99; G00-G99)

  • Lo âu