Dioxide lưu huỳnh

Sản phẩm Lưu huỳnh điôxít được bán trên thị trường dưới dạng khí hóa lỏng trong các bình khí nén. Cấu tạo và tính chất Lưu huỳnh đioxit (SO2, 64.1 g / mol) tồn tại ở dạng khí không màu, có mùi lưu huỳnh đặc trưng và gây khó chịu, tan trong nước. Điểm sôi là -10 ° C. Lưu huỳnh đioxit không cháy và nặng hơn không khí. … Dioxide lưu huỳnh