Hội chứng sau huyết khối: Lịch sử y tế

Tiền sử bệnh (tiền sử bệnh tật) đại diện cho một thành phần quan trọng trong chẩn đoán hội chứng sau huyết khối.

Lịch sử gia đình

Lịch sử xã hội

 • Nghề nghiệp của bạn là gì?
 • Công việc của bạn đòi hỏi bạn phải đứng hoặc ngồi trong thời gian dài?

Tiền sử hiện tại / tiền sử hệ thống (than phiền soma và tâm lý).

 • Bạn đã nhận thấy những triệu chứng nào?
 • Những thay đổi này đã xuất hiện trong bao lâu?
 • Bạn có nhận thấy chân bị sưng không?
 • Sự sưng tấy này xảy ra khi nào? Sau khi đứng hoặc ngồi trong một thời gian dài? Vào buổi tối?
 • Bạn có nhận thấy bất kỳ thay đổi nào trên da ở chân của mình không?

Quá trình sinh dưỡng incl. tiền sử dinh dưỡng.

Tự anamnesis incl. tiền sử thuốc

 • Các tình trạng sẵn có (tĩnh mạch huyết khối, bệnh tim mạch, bệnh thận).
 • Hoạt động
 • Dị ứng
 • Mang thai
 • Lịch sử dùng thuốc