Silicon: Cung cấp

DGE vẫn chưa thể đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về giá trị gần đúng silicon yêu cầu ở người, vì yêu cầu tối thiểu thậm chí không thể được xác định đối với động vật. Theo ước tính, nhu cầu của con người là từ 5 đến 20 mg mỗi ngày. Vì những điều không chắc chắn trong hấp thụ, người lớn silicon lượng tiêu thụ chắc chắn phải trên 10 mg mỗi ngày. Nielsen khuyến nghị mức tiêu thụ 20 mg Si / ngày. Các cá nhân trên hỗn hợp chế độ ăn uống tiêu thụ khoảng 20-50 mg silicon mỗi ngày. Đối với những người ăn chay, lượng silicon có thể dao động từ 50 đến 150 mg mỗi ngày do tiêu thụ nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật hoặc giàu chất xơ. Tuy nhiên, người ta cho rằng lượng silic dinh dưỡng đã giảm trong những năm gần đây. Điều này là do sự thay đổi trong thói quen ăn uống, đặc trưng bởi tỷ lệ khẩu phần thực vật giảm và hàm lượng chất xơ giảm trong nhiều loại thực phẩm chế biến có nguồn gốc thực vật. Trạng thái thiếu hụt vẫn chưa được báo cáo ở người.