Chân đế bốn chân chéo

“Chân đế bốn cạnh chéo Di chuyển đến chân đế bốn cạnh. Đưa khuỷu tay và đầu gối lại với nhau theo đường chéo dưới cơ thể. Cằm được đưa đến ngực, tạo ra một cái lưng gù.

Sau đó, đầu gối duỗi về phía sau và cánh tay duỗi thẳng về phía trước hoàn toàn. Thực hiện 15 lần lặp lại trước khi thay đổi Chân và cánh tay. Quay lại bài viết