Hỗ trợ phía trước

“Hỗ trợ phía trước” Hỗ trợ bản thân từ tư thế nằm sấp, lưng thẳng trên cẳng tay và ngón chân. Điều quan trọng là phải căng thẳng cơ bụng vững chắc và nghiêng xương chậu về phía trước. Bạn không được chùng lưng cũng như không được vào trong bướu của mèo.

Hướng nhìn xuống dưới. Giữ vị trí càng lâu càng tốt. Thực hiện tổng cộng 3 lần trong số này. Tiếp tục bài tập tiếp theo