Chất lượng thực phẩm: Điều gì có thể ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm?

Ở Đức, có thể cung cấp đầy đủ các chất quan trọng thông qua một cơ chế độ ăn uống, có tính đến các khuyến nghị của Deutsche Gesellschaft für Ernährung eV (DGE).
Tuy nhiên, sự sẵn có chung của một nguồn cung cấp thực phẩm lành mạnh, phong phú không phải lúc nào cũng đảm bảo một cá nhân thích hợp. cung cấp chất quan trọng.
Việc cung cấp không đủ chất quan trọng có thể do các yếu tố sau:

  • Sản xuất thực phẩm công nghiệp
    Phân bón nhân tạo, thuốc trừ sâu, xí nghiệp chăn nuôi.
  • Thức ăn đã qua chế biến
    Hệ thống sưởi đông lạnh, sấy khô, đóng hộp, chiếu xạ, chần, tinh chế, phụ gia, tạp chất.
  • Thực phẩm bị thất thoát chất quan trọng do đường vận chuyển và bảo quản dài, cũng như chế biến nhà bếp - lưu trữ, chuẩn bị, chuẩn bị, chiên, nướng, chiên, nấu ăn, chế biến trong lò vi sóng, nướng bánh.