Tóm tắt | Bài tập cho Hội chứng Piriformis

Tổng kết

Tóm tắt, Hội chứng Piriformis bản thân nó là một bệnh dễ điều trị, nhưng nó phải được chẩn đoán trước. Nếu các biện pháp thích hợp được thực hiện bởi thầy thuốc và bệnh nhân tuân thủ kế hoạch điều trị, hội chứng có thể được chữa lành dễ dàng và có thể ngăn ngừa tái phát. Nếu bạn có kinh nghiệm đau hoặc hạn chế cử động ở vùng mông của bạn, hãy nghĩ đến cơ bắp piriformis. Không phải tất cả đau trong lĩnh vực này nhất thiết là dấu hiệu của các vấn đề về đĩa.